Ciljevi vodoprivrednog razvoja Crne Gore

Autor: Tomović Sreten

Sažetak

U ovom radu prikazani su ciljevi budućeg vodoprivrednog razvoja Republike Crne Gore u oblastima snabdijevanja vodom, zaštite kvaliteta voda, zaštite od poplava, zaštite od erozija i bujica, odvodnjavanja, navodnjavanja i hidroenergetike. S obzirom na prirodne karakteristike teritorije Crne Gore prostorni i vremenski raspored resursa voda i međusobnu interakciju korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od voda, neophodno je da se vodama na čitavoj teritoriji Crne Gore upravlja, jedinstveno, kompleksno i racionalno u sklopu integralnog uređenja, korišćenja i zaštite svih raspoloživih resursa i potencijala na prostoru Republike. U sklopu integralnog korišćenja voda posebno je naglašeno planiranje regionalnih sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Da bi se realizovali budući vodoprivredni sistemi potrebno je na nivou Republike formirati institucionalnu organizaciju, kao i razvijati odgovarajuće organizacije za pojedine djelove integralnog sistema čime bi se obezbjedili uslovi za realizaciju ciljeva. U protivnom, zbog neozbiljnog shvatanja vodoprivrednih zahtjeva, Crna Gora može brzo da dođe u situaciju da nema rješena pitanja iz ove oblasti, da pojedine oblasti čak nemaju ni dovoljnu količinu voda za vodosnabdijevanje, uprkos toma što je Crna Gora po bogatstvu voda na svjetskom nivou.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.