Pojava vibracija na ustavama “Tomaševac”, “Stajićevo” i “Novi Bečej” – hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav

Autor: Popović Emil, Folić Radomir

Sažetak

Na ustavama “Tomaševac”, “Stajićevo” i “Novi Bečej” je uočena pojava vibracija segmentnih zatvarača postavljenih na prelivnim poljima raspona 24,5 metara.. Na objektima ustava “Tomaševac” i “Stajićevo” sprovedeno je merenje intenziteta vibracija. Nakon obavljenih merenja za ustavu “Stajićevo” je formiran matematički model konstrukcije segmentnog zatvarača sa klapnom. Korišćenjem modela određene su sopstvene frekvencije i odgovarajući oblici deformacija konstrukcije zatvarača. Na osnovu merenja u kome su dobijene najveće amplitude pomeranja formiran je model ponašanja konstrukcije zatvarača u realnim uslovima rada. Na modelu su analizirane moguće mere sanacije i njihovi efekti na smanjenje nivoa vibracija. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima merenja efektivnih vrednosti vibracionih parametara konstrukcije segmentnog zatvarača srednjeg polja ustave “Tomaševac”. Na oba objekta su dobijeni slični oblici deformacija za prva dva tona. Vibracije segmentnog zatvarača na ustavi “Novi Bečej” su se javljale pri formiranju vakuuma u prostoru ispod prelivnog dela vodenog mlaza. Pojava je sprečena postavljanjem cevi za ovazdušenje.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.