Dvonamenski sistemi (za navodnjavanje i odvodnjavanje) i asocijacije korisnika u Vojvodini

Autor: Srđević Zorica, Srđević Bojan

Sažetak

U radu su razmatrane potrebe Vojvodine za formiranjem asocijacija korisnika voda, a kao predložak uzete su potrebe u odnosu na mogućnosti dvonamenskog korišćenja delova kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje. Prikazana su i pozitivna iskustva iz sveta, uključujući i susednu Rumuniju. Skiciran je mogući pilot-model asocijacije korisnika zalivnih sistema u Toplovcu, a pod pretpostavkom da asocijacija ima vodni komitet, kao telo gde se grupno odlučuje, pokazano je kako na tom nivou mogu kombinovati višekriterijumska analiza i elektivni metodi da se postigne demokratičnost i transparentnost u odlučivanju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.