Metodologija za procenu uticaja aktivnosti za obnavljanje ekoloških vrednosti rečnih tokova

Autor: Muškatirović Jasna

Sažetak

Metodologija za procenu uticaja na životnu sredinu, prikazana u ovom radu, razvijena je za potrebe rangiranja aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje i obnavljanje akvatičnih ekosistema rečnih tokova. Ista predstavlja unapređenje postojećih metodologija koje se baziraju na modelima za simulaciju indikatora i procesa specifičnih za konkretnu životnu sredinu i različitim metodama i tehnikama za procenu uticaja određenih aktivnosti. Metodologija predložena u ovom radu obezbeđuje potrebne informacije na osnovu kojih se mogu proceniti uticaji i rangirati projekti restauracije ekoloških vrednosti vodnih tokova. Za potrebe ove metodologije korišćeni su neki postojeći specifični i opšti modeli. Pri usvajanju postupka pošlo se od: ciljeva koji se žele postići; mogućih odgovora životne sredine i ekosistema na predložene intervencije u okviru rečnog toka ili sliva; društveno-ekonomskih i drugih interesa za realizaciju ovih aktivnosti. Postupkom su obuhvaćeni faktori i procesi značajni za procenu uticaja, kao i savremene tehnologije za vrednovanje uticaja i njihovo vizuelno prikazivanje. S obzirom na različite interese onih koji donose odluke, u nekim slučajevima i konfliktne, predložene su metode i alati koji mogu da obezbede transparentnu ocenu pojedinačnih indikatora i parametara i njihovog uticaja na donošenje odluka na različitim nivoima, a time i izbor prioritetnih rešenja. Primena predložene metodologije zahteva uspostavljanje baze podataka (podaci relevantni za fizičke, hemijske, biološke i ekološke procese) koja je inkorporirana u Geografski informacioni system (GIS). Analitički hijerarhijski proces je usvojen kao metoda za podršku odlučivanju. Kako je metodologija razvijena za potrebe realizacije Programa za rehabilitaciju riblje populacije i divljači u okviru sliva reke Kolumbije, to su, kao primer, prikazane njene osnovne karakteristike neophodne za procenu uticaja odabranih projektnih rešenja na staništa određenih ribljih vrsta.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.