Kontinuirane wavelet-transformacije i njihova primjena na sliv Krčića i izvora Krke

Autor: Jukić Damir

Sažetak

Wavelet-transformacije registriraju pojedine nestacionarne periodičke komponente u vremenskim serijama i lociraju razdoblje njihovog trajanja što predstavlja preduvjet za prepoznavanje i analizu uzroka njihovog pojavljivanja. Neke mogućnosti praktične primjene kontinuiranih wavelet-transformacija u hidrologiji krša su pokazane prvo na teoretskom primjeru linearnog rezervoara a zatim su analizirane na konkretnom primjeru sliva Krčića i izvora Krke. Ukupne srednje dnevne oborine i izračunate efektivne srednje dnevne oborine na slivu predstavljaju ulazni signal dok su srednja dnevna otjecanja iz izvorskih zona Krčića, Krke i Cetine izlazni signali. Rezultati pokazuju da se analizom načina transformacije pojedinih periodičkih komponenti iz ulaznog signala može doći do vrijednih informacija o procesima koji se odigravaju na slivu i u krškom podzemlju. Osim toga, komparativnim analizama rezultata dobivenih za pojedine vodonosnike mogu se potvrditi ili odbaciti pojedine hipoteze o načinu njihovog funkcioniranja i međusobnim odnosima.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.