Mogućnosti i ograničenja kod obezbjeđenja uslova za korišćenje preostalog tehnički iskoristivog hidroenergetskog potencijala glavnih površinskih vodotoka Crne Gore

Autor: Živaljević Ratomir

Sažetak

Polazište rada inicirale su dvije bitne činjenice: Respektivna raspoloživost hidroenergetskog potencijala površinskih vodotoka Crne Gore i nizak stepen njegove iskorišćenosti (17%) zbog nemogućnosti obezbeđenja uslova za njegovo korišćenje.U tom smislu, razmatrane su mogućnosti i ograničenja korišćenja preostalog tehnički iskoristivog hidroenergetskog potencijala za ključna HE rješenja koja su sadržana u Vodoprivrednoj osnovi Crne Gore iz 2001 godine i u razvojnim programskim dokumenata Elektroprivrede Crne Gore. Izuzetak se odnosi na HE “Kruševo” na rijeci Pivi, koja nije obuhvaćena u dosadašnjim strateškim dokumentima. Pojedinačno su analizirani uticaji četiri primarna ograničavajuća parametra na realizaciju planiranih HE rješenja: ekološki, kulturno-istorijski, međudržavni i sociološki. Akcentiran je ekološki parametar na ostvarljivost planiranih HE rješenja u kanjonu rijeke Tare i Morače. U radu su naznačeni mogući postupci za otklanjanje ograničavajućih parametara. Rezultujući stavovi izloženi su u vidu sistematizacije pet mogućih slučajeva kombinacije ključnih HE rješenja predloženim u varijantama l i 2 Vodoprivredne osnove Crne Gore. Rezultati ovog rada mogu pomoći u daljim aktivnostima oko donošenja odluka za izgradnju novih HE objekta u Crnoj Gori.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.