Dašić dr Tina

Tina_smallDašić dr Tina, docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu, ekspert za vodoprivredne sisteme kompleksnih namena, hidroenergetske objekte i sisteme, optimizaciju upravljanja integralnim sistemima, matematičko modeliranje, ekološko inženjerstvo. Predaje na grupi predmeta iz uže naučne oblasti Vodoprivredni i hidroenergetski sistemi, kao i na predmetima Metode optimizacije i Upravljanje hidrotehničkim objektima na doktorskim studijama Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je međunarodnih i nacionalnih naučnih i profesionalnih udruženja: iEMSs (International Environmental Modelling and Software Society), Srpskog društva za odvodnjavanje i navodnjavanje, Srpskog društva za velike brane i dr. Objavila je dve knjige Kvalitet vode u akumulacijama (modeliranje, ocenjivanje, praćenje) i Hidroenergetika – kroz rešavanje konkretnih problema, kao i veliki broj radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima i prikazani na naučnim skupovima. Zamenik Glavnog urednika časopisa Vodoprivreda.