dr Ognjen Bonacci

ognjenProfessor emeritus, redovni profesor Građevinskog fakultetu u Splitu, jedan od najpoznatijih svetskih eksperata u oblastima Hidrologije, Ekohidrologije, Hidrologije karsta. Objavio preko 490 naučnih i stručnih radova, jedan od najcitiranijih naučnika u tim oblastima. Radove objavljivao u vodećim svetskim časopisima. Objavio devet autorskih i koaturskih knjiga, 34 poglalje u razbim vrlo zapaženim knjigama, i pet knjiga u kojima je urednik. Sa grupom autora napisao knjigu ‘Environmental aspects of integrated flood management’ koju je objavila Svetska meteorološka organizacija (2006) i koja se u svetu koristi kao priručnik za savremenu borbu protiv poplava. Veoma su poznate i njegove knjige Karst hydrology with special reference to the Dinaric karst’, ‘Ekohidrologija’. Bio je osnivač i prvi predsednik Hrvatskog hidrološkog društva, a Kineska akademija geoloških nauka izabrala ga je za člana Komiteta za izučavenje karsta. Dobitnik je državne nagrade ‘Nikola Tesla’ (1988), i državne nagrade Hrvatske za ‘životno djelo i za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti’.