dr Miodrag Jovanović

miodragRedovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, dugogodišnji šef Katedre za hidrotehniku i ekološko inženjerstvo. Jedan je od najpoznatijih eksperata u više oblasti Nauke o vodama: rečnoj hidraulici, regulaciji reka, plovnim putevima i pristaništima, teoriji rečnog nanosa, matematičkom modeliranju u oblasti hidrotehnike, posebno numeričkim metodama u hidraulici. Autor je velikog broja naučnih radova u poznatim časopisima, i autor je veoma zapaženih knjiga: “Regulacija reka – rečna hidraulika i morfologija” (2008), “Osnove numeričkog modeliranja ravanskih otvorenih tokova” (1998) i dr. Detaljnije…