Naknade i cene u vodnom sektoru i vodoprivredi

Autor: Bajčetić Marko

Sažetak

Strukturu različitih ekonomskih karakteristika dobara u upravljanju vodnim sektorom čine čista javna dobra, javna dobra i privatna dobra. Čista javna dobra su prirodna i od strane države određena dobra, koja obuhvataju i osnovne aktivnosti za delatnosti vodnog sektora. Karakteristično je za čista javna dobra da potrošnja, odnosno korišćenje dobara je jednako za sve bez mogućnosti isključivanja pojedinaca u potrošnji (korišćenju) jer ne postoji rivalna potrošnja, odnosno ne postoje ista ili slična dobra u vremenu i prostoru. Čista javna dobra su u državnoj svojini, pa je njihovo obezbeđenje sredstava u okviru izvornih sredstava države – porezima. Drugu vrstu dobara, koja su strukturno i sistemski prisutna u vodnom sektoru, čine javna dobra koja pored nerivalne potrošnje imaju osobinu da se korisnici mogu isključiti iz potrošnje – korišćenja. Za ova dobra država uvodi poseban vid novčanog prisvajanja putem naknada, koju plaćaju oni koji najviše koriste pogodnosti iz zaštita i korišćenja dobara i resursa putem usluga ili proizvoda. Za određivanje vrsta naknada i i korišćenje sredstava naknada bitne su ekonomske analize vodnog sektora, fiskalna i monetarna analiza i posebno poslovna analiza JVP. Iz analiza i određenih uslova zaštita i korišćenja vode za ekonomsko – finansijske osnove se određuju različite vrste i cene usluga (privatna dobra).

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.