Optimizacija mreža pod pritiskom modeliranih ΔQ metodom

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR37010: Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture

 Autor: Ivetić Damjan, Vasilić Željko, Stanić Miloš, Prodanović Dušan

 

Sažetak

Efikasnost optimizacije vodovodnih mreža u pogledu utroška računarskog vremena zavisi od brzine hidrauličkog proračuna. U ovom radu je ispitana mogućnost korišćenja ΔQ metode za proračun mreža na primeru rekonstrukcije distributivne mreže grada Njujork. Ova metoda je korišćena u standardnom obliku, kao i u dve modifikovane varijante. Prva modifikacija se odnosi na korišćenje sračunatih korekcija ΔQ za postojeće stanje, pri hidrauličkom proračunu alternativnih rešenja u evaluacionoj funkciji. Druga modifikacija podrazumeva uvođenje korekcije protoka ΔQ kao dodatne promenljive, odnosno kao veličine koja se optimizuje. U radu su kao optimizacioni metod korišćeni genetski algoritmi (GA) koji su efikasni u pogledu računarskog vremena i u pronalasku suboptimalnih rešenja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.