Regionalizacija kvantitativnih karakteristika kiša jakog intenziteta u Srbiji

Autor: Prohaska Stevan, Bartoš-Divac Vladislava

Sažetak

U radu su prikazani rezultati regionalizacije kvantitativnih karakteristika kiša jakog intenziteta u Srbiji, na osnovu analize podataka sa 30 pluviografskih stanica. Regionalizacija je izvršena za trajanja kiša jakih intenziteta, distribuciju najverovatnije pojave u toku jednog dana (24 časa) i jedne kalendarske godine, kao i za pojavu maksimalnog jednočasovnog intenziteta kiše u toku dana. Regionalizacija navedenih parametara izvršena je za teritoriju čitave Srbije i za administrativne celine: Centralnu Srbiju, AP Vojvodinu i AP Kosovo i Metohiju.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.