Tačnost merenja baždarenih proticaja vode vodomerom

Autor: Hovanj Lajoš

Sažetak

Od septembra 2011. do maja 2012. godine ispitivana je greška merenja potrošnje vode vodomerom (klase B, nazivnog prečnika 20 mm i proticaja Qn=1,5 m3/čas) u trajanju kraćem od vremena trajanja testa baždarenja. Za Pravilnikom predviđene proticaje baždarenja utvrđeno je da: a) dijapazoni greške merenja vodomera mogu da budu i veći od dijapazona dozvoljenih grešaka, b) najveće greške se javljaju pri Qmin, i c) da bi greška merenja baždarenih proticaja sigurno bila manja od dozvoljenih, utvrđeno je minimalno vreme trajanja merenja ovih proticaja. Rezultat ispitivanja prikazan na 16. savetovanju Srpskog društva za hidraulička istraživanja u oktobru 2012. godine u ovom radu je dopunjen – posebnim osvrtom na smanjeno vreme baždarenja od sredine 2013. godine.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.