ODREĐIVANJE HIDROGRAMA VELIKIH VODA ZA POTREBE IZRADE MAPA OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA

Autori:  Žana TOPALOVIĆ, Vujadin BLAGOJEVIĆ, Nedeljko SUDAR

REZIME
Određivanje velikih voda određenog povratnog perioda je jedna od najčešćih zadataka u hidrotehničkoj praksi. U većini slučajeva, uglavnom je dovoljno odrediti maksimum proticaja za odgovarajući povratni period odnosno vjerovatnoću pojave. Međutim, u nekim slučajevima je neophodno odrediti cjelokupan hidrogram određene vjerovatnoće pojave sa maksimalnim proticajem, zapreminom oticaja, vremenima podizanja i opadanja odnosno baze hidrograma. U slučaju mapiranja zona opasnosti i rizika od poplava na nekom slivu, potrebe hidrauličkog modela pomoću kojeg se vrši izrada mapa zahtijevaju upravo ovako definisane hidrograme i to na većem broju lokacija na slivu. Zadatak dodatno komplikuje nedostatak osmotrenih podataka u prostornom (broj mjernih stanica na slivu) i vremenskom (dužina osmatranja) smislu.
U ovom radu se prikazuje određivanje hidrograma velikih voda primijenjeno za sliv rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini a za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava. Hidrogrami poplavnih talasa traženih vjerovatnoća pojave su dobijeni upotrebom konceptualnog hidrološkog modela MIKE-NAM u sklopu MIKE Hydro River paketa. Hidrološki model je kalibrisan za potrebe dugotrajnih (kontinualnih) simulacija nakon čega su dobijeni proticaji statistički obrađeni u cilju dobijanja kvantila velikih voda. Model je dalje kalibrisan na karakteristične istorijske poplavne talase te uz pomoć računskih kiša simulacijama kišnih epizoda su dobijeni računski hidrogrami na 45 karakterističnih lokacija. Maksimalni proticaji ovih hidrograma su upoređeni sa kvantilima dobijenim statističkom analizom osmotrenih proticaja i simuliranih u kontinualnom modelu. Rezultati pokazuju uspješnu primjenu hidrološkog modela za određivanje talasa velikih voda odgovarajuće vjerovatnoće pojave.

 

preuzmite pun tekst