UPRAVLJANJE POPLAVAMA NA VELIKIM REKAMA KROZ ISTORIJU I NOVE STRATEGIJE U SVETLU KLIMATSKIH PROMENA

Autori: Srđan KOLAKOVIĆ, Slobodan KOLAKOVIĆ

REZIME
Vrlo često su inženjeri spremni da istorijat hidrotehničkih radova na nekom području vezuju za period u kome su oni strvarali. Međutim, istorijat razvoja vodoprivrede na ovim područjima datira još od kraja XVI veka. Naročito se ukazuje na aspekt zaštite od velikih voda, faktički strategija u ovoj oblasti vodoprivrede je uspostavljena u prvoj polovini XIX veka, primenjuje se i danas. Ona se sastoji od izgradnje i stalnog nadvišenja nasipa uz reke bez mogućnosti upravljanja poplavnim talasom. Napredak geoprostornih tehnologija (Global Positioning System (GPS), daljinskog očitavanja (Remote Sensing (RS)) i Geografski informacionog sistema (GIS) omogućili su prikupljanje podataka i analize poplava, mapiranja rizika, na mnogo brži i precizan način. Analiza godišnjih maksimalnih vodostaja od 1876.g., kad su počela organizovana merenja na vodomernim stanicama, ukazuje da se kod Dunava ne mogu uočiti trendovi povećanja kao posledice klimatskih promena. Kod Tise je to izražajnije ali su veći uticaj imale morfološke promene. Činjenica je da je u zadnjih 15 godina došlo do učestalije pojave većih „pikova“ međutim taj period je kratak da bi se donosili dugoročni zaključci.

 

preuzmite pun tekst