PREVENCIJA KVAROVA SPRJEČAVANJEM RASTA I UKLANJANJEM KORIJENJA DRVEĆA U KANALIZACIJSKIM CIJEVIMA

Autor: Dino OBRADOVIĆ

REZIME
Pravilno funkcioniranje kanalizacijskog sustava, a time i kanalizacijskih cijevi kao jednog od dijelova kanalizacijskog sustava je jako bitno. Kanalizacijski sustav (kanalizacijske cijevi) odvodi onečišćenu vodu iz obiteljskih kuća, zgrada, tvornica, kao i s ulica na uređaje za pročišćavanje, što je preduvjet neophodne komunalne higijene. Zbog prethodno navedenog razloga, održavanje kanalizacijskih cijevi ima veliku važnost. Jedan od mogućih problema zbog kojih se događa začepljenje cijevi je prodor korijenja drveća u kanalizacijske cijevi, budući da se često zanemaruje blizina stabla i, naravno, njegovog korijenja.
U radu će se navesti neki od mogućih načina sprječavanja i kontrole rasta korijenja, kao i vrste drveća koje treba izbjegavati saditi u blizini kanalizacijskih cijevi, te one vrste drveća koje se mogu saditi u relativnoj blizini cijevi. Nadalje, rad će prikazati načine uklanjanja – nekemijske i kemijske, korijenja iz kanalizacijskih cijevi pomoću raznih uređaja i alata, odnosno kemijskih tvari. Na kraju, dat će se zaključak u kojem će se navesti neke općenite smjernice kako prevenirati rast i prodor korijenja u kanalizacijske cijevi i što napraviti ako je već kasno, odnosno ako je korijenje prodrlo u cijevi.
Kada korijenje prodre u kanalizacijske cijevi, onda je u većini slučajeva cijev nepovratno oštećena (naravno da to ovisi o količini korijenja koje je dospjelo u cijev, kao i samoj vrsti cijevi) te je važno istaknuti da je prevencija najvažnija mjera koja se može poduzeti, što će se naglasiti.

 

preuzmite pun tekst