DOPRINOS HIDROTEHNIČKOG INŽENJERSTVA SRBIJE RAZVOJU ZEMLJE I NJENOG OKRUŽENJA

Autor: Branislav ĐORĐEVIĆ

REZIME
Godine 1868. u Beogradu je organizovana ’Tehničarska družina’, prva organizacija inženjera i tehničara na ovim prostorima. Povodom jubileja, 150 godina od prve esnafske organizovanosti inženjera, sažeto se razmatraju doprinosi hidrotehničkih inženjera razvoju Srbije, ali i u nekim zemljama u okruženju. U razvoju hidrotehničkih sistema mogu se izdvojiti četiri perioda: (1) tokom sticanja državnosti Srbije pa do Velikog rata, (2) između dva rata, (3) period najintenzivnijeg razvoja nakon II Svetskog rata pa do krize koje je dovela do raspada SFRJ, (4) sadašnji period. U članku se sažeto prikazuju karakteristike razvoja u tim periodima. Najbrži razvoj je bio u trećem periodu, kada su izgrađeni izuzetno značajni sistemi koji su Srbiju tada svrstavali u sam vrh svetskog graditeljstva. U tom periodu je bio usvojen vrlo važan strateški razvojni princip da se svi objekti i sistemi, pa i oni najveći i najsloženiji realizuju vlastitim snagama. Da bi se to ostvarilo paralelno se razvijala i prateća industrija (mašinogradnja, industrije građevinskih materijala), a mnogo se ulagalo u nauku i školovanje kadrova, da mogu samostalno da prime na sebe planiranje, izgradnju, eksploataciju i održavanje i najsloženijih objekata i sistema. U članku se prikazuju samo neki od ključnih hidrotehničkih objekata i sistema izgrađenih u tom periodu. Sadašnji period, na žalost, karakteriše stagnacija u hidrotehničkom razvoju u Srbiji i celom regionu u odnosu na potrebe i mogućnosti, jer se ne uočava snažna razvojna komponenta izgradnje vodoprivrednih sistema.

 

PREUZMITE PUN TEKST