METODA GODIŠNJIH EKSTREMA I PIKOVA U ANALIZI VELIKIH VODA

Autori: Ajla MULAOMEROVIĆ-ŠETA, Emina HADŢIĆ, Nerma LAZOVIĆ, Hata MILIŠIĆ

REZIME
U radu su prezentirani uporedni rezultati definisanja velikih voda probabilističkim pristupom, po dvije najčešće korištene metode koje su od interesa za racionalno dimenzioniranje odgovarajućih vrsta hidrotehničkih objekata i sistema: metoda godišnjih ekstrema i metoda pikova/pragova. Metodom godišnjih ekstrema tretirane su teorijske funkcije raspodjele koje se uobičajeno koriste u hidrološkoj praksi : normalna (Gausova), log-normalna (Galtonova), Pirson III, log-Pirson III te Gumbelova raspodjela, a konačan odabir funkcije izvršen je na osnovu rezultata Kolmogorovljevog testa saglasnosti empirijske i teorijskih funkcija raspodjele vjerovatnoće. Za metodu pragova, korišten je Poason-Vejbulov model sa Poasonovom raspodjelom za broj javljanja pikova i dvo-parametarskom Vejbulovom raspodjelom za visinu pikova, koji za maksimalne godišnje proticaje daje troparametarsku funkciju raspodjele. Uporedni rezultati velikih voda prema navedenim metodama dati su na 7 vodomjernih stanica sa površinama od 200 do skoro 7000 km2, i duţinama nizova osmatranja od 16 do 41 godine.

 

preuzmite pun tekst