Mogućnost remedijacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije

Autor: Kaluđerović Dragan

Sažetak

Izdani zagađene nitratima (NO3-) su veoma česta pojava u celom svetu i može se reči da su nitrati najčešći zagađivači podzemnih voda. Do sada je nekoliko izvorišta u Srbiji zagađeno nitratima iznad zakonski dozvoljenog limita od 50 mg/L i nekoliko desetina hiljada ljudi je moralo da potraži drugi izvor pijaće vode. Razlozi za ovo zagađenje su jasni, poljoprivredna aktivnost i septičke jame uslovljavaju filtraciju nitrata kroz nezasićenu zonu i zagađivanje izdani. Ono što čini nitrate ozbiljnom pretnjom po kvalitet podzemne vode je visoka rastvorljivost nitrata i činjenica da se oni ne adsorbuju na poroznu sredinu. Takođe, u mnogim plitkim izdanima preovlađuju aerobni uslovi pod kojima su nitrati stabilni oblik azota. U većini slučajeva izvorišta u kojima je izmerena koncentracija nitrata preko 50 mg/L se napuštaju. Nekoliko opcija za rešavanje ovog problema postoje ali ni jedno nije zadovoljavajuće. U prirodnim uslovima može doći do odstranjivanja nitrata usled mikrobiološke denitrifikacije ali je ovaj proces spor i u većini slučajeva nije efektivan zbog nedostatka organskog ugljenika koji je potreban za ovaj proces. U zadnjih nekoliko godina istraživanja pokazuju da emulsifikovano biljno ulje koje se injektuje u izdan može da bude efikasan način remedijacije nitrata. Injektovanjem emulsifikovanog biljnog ulja stvaraju se anaerobni uslovi u izdani i dodaje se veštački izvor ugljenika čime se omogućava biodenitrifikacija. Ova tehnologija se koristi i za odstranjivanje drugih zagađenja kao što su hlorovani rastvarači, kisele rudnićke vode i eksplozivi.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.