Termičko ponašanje gravitacionih RCC brana, I deo – proračun temperaturnog polja

Autor: Kuzmanović Vladan

Sažetak

U ovom radu su prikazani ravanski i prostorni numerički model za fazni proračun nestacionarnog temperaturnog polja. Teorijska osnova modela odnosi se na proizvoljnu betonsku konstrukciju, a kao primer razmatrana je gravitaciona brana od valjanog betona. Pri tome su realno modelirani materijali, dimenzije i oblik konstrukcije, granični i početni uslovi. Odgovarajućim izborom mreže konačnih elemenata u obzir je uzeta i tehnologija izgradnje RCC brana u slojevima. Verifikacijom modela na osnovu rezultata merenja sa brane Platanovrisi, rezultati su potvrđeni u razmeri 1:1. Na osnovu svih razmatranja, dati su zaključci i preporuke za proračun temperaturnog polja kod gravitacionih RCC brana.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.