Eksperimentalna hidraulička ispitivanja karakteristika cevne turbine HE ‘Đerdap II’

Sažetak

U okviru ovog rada se prikazuju neki rezultati garancijskih hidrauličkih ispitivanja cevne turbine agregata br.9 dopunske HE “Đerdap II”. Dati su uslovi pod kojim je merenje izvršeno, kao i analiza dobijenih rezultata. Merenja su obavljena na tri različita pada, srednjih vrednosti: Hr=6,62 m, Hr=7,36 m i Hr=11,77 m.prečnika radnog kola D1=7,5m za padove H=1.5-12,5m za radne uslove tV=20˚C i n=62, 5min-1.

preuzmite pun tekst

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.