Hidraulička analiza rada rasteretnih preliva u opštem sistemu kanalisanja

Autor: Kostić Dušan, Ivetić Marko

Sažetak

U radu je prikazan i opisan deo rezultata dobijenih simuliranjem neustaljenog tečenja u Interceptoru (sl.1), glavnom kolektoru otpadnih voda grada Beograda. Na primeru ovog, planiranog objekta beogradskog kanalizacionog sistema čija je osnovna namena transport otpadne vode do postrojenja za prečišćavanje, pokazano je kako kvalitet i kvantitet prelivene mase vode zavise od trajanja, povratnog perioda i oblika kiše. Razmotrene su i mogućnosti transformisanja ulaznih hidrograma u hidrograme na izlazu i na taj način su proverene retenzione sposobnosti sistema.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.