Ocena rizika od erozije rečnog korita oko mostovskih stubova

Autor: Jovanović Miodrag

Sažetak

Ovaj rad govori o mogućnosti ocene rizika od potkopavanja temelja mostovskih stubova. Višegodišnja snimanja rečnog korita na deonici sa mostom daju mogućnost statističke analize opšte deformacije korita i prognoze kota dna određene verovatnoće pojave. Oko mostovskih stubova izraženo je sniženje kota dna usled lokalne erozije. Ocena rizika od potkopavanja temelja mostovskog stuba može se zasnivati na nekom izabranom empirijskom obrascu za lokalnu eroziju samo ako se hidrauličke veličine u tom obrascu tretiraju kao slučajne veličine sa odgovarajućim raspodelama. Tada se primenom metode Monte Karlo može odrediti verovatnoća potkopavanja temelja mostovskog stuba, a zatim se ova verovatnoća može dovesti u vezu sa faktorom sigurnosti – parametrom koji se uobičajeno koristi u inženjerskoj praksi za kvantifikaciju stepena prihvatljivog rizika. Opisana metodologija je ilustrovana primerom novog mosta na Dunavu kod Beške.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.