Matematičko modeliranje oticaja podzemnih voda sliva reke Kolubare

Autor: Đukić Vesna

Sažetak

U raduje, na primeru sliva r. Kolubare do v.s. “Valjevo” (340 km2) i za tri karakteristične godine: kišnu-1970., prosečnu – 1985. i sušnu – 1990.god., prikazan hidrološko-hidraulički model za određivanje oticaja podzemnih voda, odnosno baznih oticaja sliva analizom vodnog bilansa sliva i vertikalne razmene vode između atmosfere, nezasićene sredine i podzemne vode, na osnovu poznatih fizičkih karakteristika sliva (klimatskih, pedoloških, geoloških i vegetacionih). S obzirom da veličinu baznog oticaja nije moguće izmeriti, za kontrolu rada modela korišćen je hidrogram baznih oticaja dobijen primenom grafičke metode lokalnih minimuma na osnovu osmotrenih hidrograma oticaja na izlaznoj stanici sliva. Na kraju je pokazano da je ukupni bazni oticaj na izlaznom profilu sliva, dobijen primenom grafičke metode lokalnih minimuma, približno jednak baznom oticaju dobijenom preko analize vodnog bilansa sliva, kao suma prihranjivanja podzemnih voda sa različitih vrsta zemljišta prekrivenih različitim biljnim vrstama, pod uticajem atmosferskih uslova na površini terena. Na taj način je pokazano da je promene oticaja podzemnih voda u toku vremena moguće pratiti na osnovu poznatih fizičkih karakteristika sliva.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.