Uporedna analiza rezultata dobijenih primenom ortogonalnih ineortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja – deo l

Autor: Đorđević Dejana

Sažetak

Razmatra se primena ortogonalnih i neortogonalnih mreža u modelima prostornog tečenja. Za analizu je izabrano rečno ušće, jer je na ušću tečenje izrazito prostorno, a korito ima složen oblik. Na kvalitet rezultata dobijenih numeričkim simulacijama pored pravilnog izbora numeričke metode, bitno utiče i izbor tipa računske mreže. Neortogonalna mreža se svojim oblikom bolje prilagođava čvrstoj granici od ortogonalne, pa je pogodnija za predstavljanje računskih oblasti složenog oblika kakvo je ušće. Cilj rada je da se kroz uporednu kvalitativnu analizu rezultata utvrde razlike između dva tipa računskih mreža. Poređenje rezultata je obavljeno na osnovu tipa sekundarnog strujanja koje nastaje na ušću i nizvodno od ušća pri različitim odnosima inercijalnih sila reke i pritoke.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.