Eksperimentalno istraživanje uticaja podvodnog vertikalnog mlaza na nekoherentnu podlogu

Autor: Trajković Biljana

Sažetak

Erozija podloge od nekoherentnog ili koherentnog materijala pod uticajem vodenog mlaza javlja se na ispustima kanalizacionih i drugih cevi u recipijent, nizvodno od ski odskoka brana itd. Pored navedenog negativnog uticaja, vodeni mlazevi su se pokazali efikasni pri iskopu ili zatrpavanju ili ravnanju terena za postavljanje različitih objekata na dnu mora ili reka. Eksperimentalno istraživanje erozije nekoherentnog materijala pod uticajem vertikalnog podvodnog mlaza prikazano je u ovom radu. U poređenju sa ranijim istraživanjima ovo istraživanje uključuje veće prečnike mlaznice, sitnija zrna sedimenta i manja rastojanja mlaznice od podloge. Dobijene dimenzije erozione rupe – dinamička i statička dubina kao i prečnik rupe – analizirane su, a empirijske formule za njihovo određivanje preporučene u okviru ovog istraživanja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.