Definiranje nekih elemenata hidrološkog režima metodom regionalizacije

Autor: Hrelja Husno

Sažetak

U radu je prikazan postupak za definiranje sintetičkih krivih trajanja proticaja i maksimalnih proticaja na neizučenim, vodoprivredno potencijalnim lokalitetima. Postupak-metod za definiranje krivih trajanja proticaja baziran je na korištenju rezultata regionalizacije parametara krivih trajanja proticaja putem matematskog multiregresionog linearnog modela, a metod za definiranje maksimalnih proticaja na regionalnoj analizi modulnih koeficijenata maksimalnih proticaja. Dobivene regresione jednačine su iskorištene za definiranje sintetičkih krivih trajanja proticaja i maksimalnih proticaja na drugim hidrološki neizučenim vodomjernim profilima unutar hidrološki homogenog regiona.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.