Monitoring podzemnih voda Beljaničkog masiva u funkciji formiranja modela karstnog sistema

Autor: Milanović Saša, Stevanović Zoran, Vasić Ljiljana

Sažetak

Generalno, veoma je teško definisati hidrauličke i fizičke parametre nehomogene sredine kakva je karst. Čak i kada su izvedena obimna istraživanja, rezultati u slučaju karstnih terena ne mogu biti sasvim sigurni i pouzdani. Često nije moguće verifikovati dobijene vrednosti, niti determinisati koji deo karstnih kanala je hidrogeološki aktivan, a koji je van funkcije (npr. zapunjen glinom ili kalcitom). U radu je glavni fokus usmeren ka terenskim simultanim merenjima izdašnosti i određenih fizičkohemijskih karakteristika vrela koja dreniraju Beljanički masiv kao i na njihovo ‘uvezivanje’ u 3D model rasprostranjenja karstnih kanala. Zapravo se radi o rezultatima istraživanja u gornjim dostupnim delovima karstne izdani kao što su ponori i ponorske zone, jame, pećine i vrtače i istraživanjima u saturisanom i stalno aktivnom delu karstne izdani odnosno kvalitativno-kvantitativnom praćenju karstnih vrela. Glavni cilj ovog rada je rekonstrukcija i modeliranje hidrogeoloških karakteristika podzemnih voda složenih karstnih izdani. Pored obimnog terenskog rada u formiranju i interpretaciji modela, korišćeni su kvalitetni i kompleksni programi kao što je ArcGIS (primenjen u izradi ovog rada), koji je omogućio da se izvedu prostorne kvantitativne i kvalitativne analize geneze i funkcionisanja karstnih provodnika.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.