Da li je postojala brana ‘Košejš’ (Kosheish) u Egiptu

Autor: Petrović Petar S.

Sažetak

Najstarija visoka brana na svetu, čije se ime i položaj znaju ali ostaci ne vide, jeste brana od kamena ‘Košejš’ (Kosheish) na reci Nilu u Egiptu. Prema slavnom Herodotu (Herodotus), grčkom istoričaru iz petog veka pre n. e. i Manetu (Manetho), egipatskom istoričaru iz trećeg veka pre n. e., legendarni egipatski faraon Menes (Menes), koji je ujedinio Gornji i Donji Egipat, izabrao je Memfis za novu prestonicu Egipta. Memfis se nalazi na mestu gde se dolina Nila širi i odakle mogu da se kontrolišu oba dela Egipta. Pre nego što je postao prestonica, bio je malo ostrvo i naselje na Nilu. Memfis je sa istoka bio izložen napadima azijskih plemena. Zato je Menes naredio da se zapadno i severno od Memfisa podignu vioki nasipi, severno da se iskopa kanal-jezero, a da se na istoku iskopa novo korito za reku Nili podigne visok nasip. Da bi se sve to uradilo, bilo je potrebno da se proseče okuka Nila uzvodno kod mesta Košejš (Kosheish) i napravi diverziona brana, a Nilskrene u novo korito. Postavlja se pitanje da li su stari Egipćani uopšte mogli da izgrade diverzionu branu ‘Košejš’? U prilog tvrđenju da je brana zaksta napravljena negde između 3100 i 2900. godine pre n. e. , u ovom članku se opisuje moguće građenje nasipa, novog korita Nila i brane ‘Košejš’. Zašto se danas tvrdi da brana nije postojala, da Egipćani na stepenu razvoja koji su imali (bakarno i početak bronzanog doba) nisu bili u stanju da naprave branu od neobrađenog kamena za skretanje Nila? To isto je tvrđeno za piramide u Gizi, koje su napravljene nekoliko stotina godina kasnije, ali od obrađenog kamena, precizno sagrađene do 150 m u visinu. Daleko veće znanje i umešnost su bili potrebni za građenje piramida nego za diverzionu branu ‘Košejš’. Treba praviti razliku između diverzione brane i brane koja potpuno pregrađuje reku. Oko 1250. godine n. e., za vreme vladavine Memeluka, došlo je do poplave: srušili su se nasipi i brana ‘Košejš’. Bujice su preplavile grad noseći sa sobom ostatke nasipa i brane. Sve je prekrio mulj. Od tada je Nil svake godine plavio Memfis i slagao sloj po sloj nanosa. Nekada gde je bio moćan grad, sada su seljaci obrađivali zemlju i gradili sebi kuće od kamena sa veličanstvenih zdanja koja su virila iznad mulja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.