Statička analiza stepenastog preliva sa odbojnom gredom na pregradi Jelezovac

Autor: Kuzmanović Vladan, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan

Sažetak

U radu je prikazana statička analiza prelivne lamele gravitacione betonske pregrade na potoku Jelezovac. Prikazana lamela je originalno rešenje, projektovana kao stepenasti preliv sa propustima i umirujućim bazenom, koji predstavlja modifikovani tip slapišta USBR VI sa odbojnom gredom. Statičkom analizom je obuhvaćena opšta stabilnost pregrade i dimenzionisanje elemenata slapišta, pri čemu su hidrodinamička opterećenja procenjena na osnovu proticaja i brzina dobijenih hidrauličim proračunom.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.