SWQI kvalitet vode akumulacije Barje

Autor: Takić Ljiljana, Ranđelović Ljiljana, Krstić Ivan

Sažetak

U radu je analiziran kvalitet vode akumulacije Barje metodom Serbian Water Quality Index prema kojoj se deset odabranih parametara fizičko-hemijskih i mikrobioloških karakteristika sumira u jedan indeksni broj kvaliteta vode. Za potrebe uporedne analize korišćeni su podaci Detaljnog projekta postrojenja za prečišćavanje vode za piće Gorina – Leskovac iz 1992., a za 2009. godinu podaci RHMZ Srbije i JKP ‘Vodovod’ Leskovac. Kvalitet vode akumulacije Barje bez obzira na veliki vremenski period od projektovanja nije se drastično promenio. Karakteristika vode saglasno SWQI klasifikaciji pripada II klasi kategorije kvaliteta i zadovoljava zahtevani kvalitet površinskih voda namenjenih za vodosnabdevanje.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.