Numerička simulacija strujnog polja u blizini vodozahvata

Autor: Zindović Budo, Jovanović Miodrag, Kapor Radomir, Prodanović Dušan, Đorđević Dejana

Sažetak

Rad govori o mogućnostima analize strujnog polja u okolini ulaznih građevina pomoću modela ravanskog i prostornog tečenja. Pokazano je da se numeričkim modelima mogu efikasno odrediti hidrauličke i psamološke karakteristike rečnog toka. Posebna pažnja posvećena je određivanju uticaja praga uzvodno od ulaza, koji služi kao mera za smanjenje uvlačenja nanosa. Na primeru vodozahvata ‘Makiš’ na reci Savi, ilustrovano je uspešno rešavanje problema određivanja posledica izazvanih povećanjem njegovog kapaciteta.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.