Rangiranje korisnika kredita za opremu za navodnjavanje pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa

Autor: Blagojević Boško, Srđević Zorica, Srđević Bojan, Suvočarev Kosana

Sažetak

U radu [1] prikazani su prvi rezultati simulacije grupnog odlučivanja pri rangiranju potencijalnih korisnika kredita za opremu za navodnjavanje koje dodeljuje Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Izvršnog Veća AP Vojvodine iz donacije Vlade Norveške. Primenjen je Analitički hijerarhijski proces (AHP), poznati metod za vrednovanje alternativa u prisustvu više konfliktnih kriterijuma, i pokazano je kako se može podržati proces objektivnog ocenjivanja zahteva za kreditiranjem. Problem je tretiran sa tri kriterijuma i četiri korisnika kredita, a odlučivanje u grupi (tri učesnika) simulirano je kao slučaj bez konsenzusa. Individualne odluke izvedene putem AHP objedinjene su u jednu tako što je usvojeno da svaki donosilac odluka ima jednaku težinu. Ovde je problem proširen (5 kriterijuma, 8 korisnika kredita i četiri donosioca odluka) i dat je predlog institucionalnog mehanizma donošenja grupnih odluka o dodeli kredita koji uvažava različite preference donosioca odluka sa stanovišta modernih političkih nauka i istovremeno minimizira rizik od nesavesnog, nekompetentnog ili neodgovornog odlučivanja. Težine donosilaca određivane su na originalan način prema demonstriranim individualnim konzistentnostima (CR) i totalnom euklidskom rastojanju (ED) na svim matricama poređenje elemenata odlučivanja u hijerarhiji problema.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.