Analiza mogućnosti navodnjavanja korišćenjem vode iz akumulacije “Zavoj”

Autor: Potić Olivera, Trajković Slaviša

Sažetak

U ovom radu prikazani su rezultati višenamenskog korišćenja akumulacije “Zavoj”, za vodosnabdevanje Pirota, Niša i Bele Palanke, kao i za navodnjavanje do 9,000 ha poljoprivrednih površina. Potrebe za vodom za vodosnabdevanje određene su prema srednje godišnjim potrebama, na osnovu kojih su određene i srednje mesečne potrebe za vodom. Rezultati sprovedenih analiza pokazuju, da akumulacija (Zavoj( može da obezbedi određenu količinu vode za vodosnabdevanje, a ispuštena voda iz akumulacije, nakon iskorišćenja njenog hidroenergetskog potencijala-regulisani proticaji u Nišavi, za hidromelioracione sisteme u slivu Nišave i značajno utiče na oplemenjavanje malih voda u sušnom periodu. Za utvrđivanje stanja vodoprivrednog sistema korišćen je simulacioni model HEC-5.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.