Kriterijumi za vrednovanje i izbor varijanti regionalnih vodovodnih sistema

Autor: Dražić Predrag

Sažetak

Regionalni vodovodni sistemi predviđeni su Prostornim planom Republike Srbije i Strategijom vodoprivredne osnove Republike. U radu su razmatrani kriterijumi za vrednovanje varijanti regionalnih vodovodnih sistema. Istaknuto je da odabrani kriterijumi moraju biti u saglasnosti sa ciljevima koji treba da dostigne vodoprivredni sistem, i suočeni sa realnošću, a kriterijumi egzaktno formalizovani. Kod višekriterijumskog ocenjivanja potrebno je primeniti metriku za izbor dopustivog rešenja koje je ‘najbliže’ idealnom rešenju. Takođe je potrebno primeniti ‘balansirajući faktor’ između ukupne koristi i maksimalnog odstupanja od idealne vrednosti po nekom kriterijumu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.