Zavisnost osnovnih komponenti hidrološkog bilansa Srbije

Autor: Isailović Dragoslav, Prohaska Stevan, Majkić Brankica

Sažetak

U ovom radu je prikazan hidrološki bilans prosečnih voda Srbije. Na osnovu elemenata tog bilansa i dodatnih podataka iz bliže regije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i šireg okruženja (sliv Dunava) uopštena je zavisnost oticanja od bruto padavine. Ovaj odnos se bazira na uobičajenim meteorološkim osmatranjima (padavine, Pb) na stanicama u okviru rečnih slivova i hidrološkim merenjima (proticaji, Pn) na vodotocima. Na osnovu izvedene relacije može se jednostavno, na bazi veličine bruto padavina, odrediti orijentaciona prosečna vrednost neto padavina (oticanja) sa neizučenih rečnih slivova, tj sa slivova na kojima ne postoje hidrološka osmatranja i merenja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.