Metodologija za izradu vodoprivrednog bilansa Srbije

Autor: Prohaska Stevan, Isailović Dragoslav, Majkić Brankica, Arsić Miomir

Sažetak

U radu se daje kratak pregled savremenog pristupa za izradu vodoprivrednog bilansa Srbije. Prikazana metodologija u velikoj meri oslanja se na prethodne metodologije nastale u periodu od 1980 do 1988. godine. Ipak, ova metodologija uzima u obzir nove pristupe upravljanja vodama kao i nova tehnološka dostignuća u ovim aktivnostima (GIS). Teritorija Srbije (bez Kosova i Metohije) je podeljena na 19 bilansnih jedinica, za koje su prikupljeni raspoloživi podaci, tokom perioda trajanja projekta (2004-2007). Izrada vodoprivrednog bilansa Srbije zahteva podatke koji se redovno prikupljaju (hidrometeorološki podaci) kao i podatke koji se ne prikupljaju i ne čuvaju sistematično (podaci o režimu podzemnih voda, zahvatanju i ispuštanju voda). Može se zaključiti da su podaci o zahvatanju i ispuštanju otpadnih voda gotovo neupotrebljivi, zbog slabe organizacije prikupljanja podataka i neadekvatne analize i provere dobijenih podataka Neadekvatni i nepouzdani postojeći podaci predstavljaju limitirajući faktor za izradu vodoprivrednog bilansa Srbije. Usled navedenog razloga, predloženo je da se uspostave nove (ili usavrše postojeće) institucije odgovorne za prikupljanje podataka o režimu podzemnih voda a naročito o zahvaćenim i ispuštenim količinama otpadnih voda.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.