Jedno rešenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom upotrebom bežične komunikacije

Autor: Kulić Filip, Jeličić Zoran, Francuski Ljubomir, Lendak Imre, Zarić Slobodan

Sažetak

Rad opisuje primenu bežične komunikacije (wireless LAN) sa adaptivnim rutiranjem u sistemu daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom. Sistem komunikacija se primenjuje u delu vodovodnog sistema kod povezivanja bunara na bunarskom polju sa kontrolno-komandnim centrom KKC. Rešenje ne zahteva optičku vidljivost svakog objekta iz KKC, nego čvorovi u mreži komuniciraju međusobno, a dovoljno je da postoji optička vidljivost između KKC i samo jednog objekta preko koga se vrši pristup ostalim objektima radi akvizicije podataka i upravljanja. Izložene su karakteristike rešenja kao i poređenje sa pristupima zasnovanim na primeni drugih vidova komunikacije.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.