Metode za prikupljanje podataka u geoinformacionom sistemu vodoprivrede Srbije

Autor: Luković Ivan, Govedarica Miro, Pajić Vladimir

Sažetak

Cilj Geoinformacionog sistema (GIS) vodoprivrede Srbije je da obezbedi upravljanje prostornim podacima Republike Srbije i njihovo korišćenje u različitim oblastima poslovanja. Geoinformacioni sistem treba da bude deo nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao i deo šire, evropske infrastrukture prostornih podataka. Evropska unija je kroz Okvirnu direktivu o vodi deklarisala zahteve o podacima koje jedna takva infrastruktura treba da obuhvati. Ova Direktiva sadrži predlog opšte organizacije tih podataka. Prema Direktivi, organizacija podataka definisana je u obliku modela podataka i strukture lejera. Metode za prikupljanje podataka koje će biti razvijene i uključene u GIS vodoprivrede Srbije, omogući će prikupljanje odgovarajućih podataka i njihovo inkorporiranje u navedenu organizaciju podataka. U ovom radu biće prikazane metode za određivanje granica slivnih područja, bazirane na analizi digitalnih modela terena, kao i metode za prikupljanje podataka o površinskim vodnim telima, bazirane na daljinskoj detekciji. Primenom tih metoda, moguće je pokriti dve važne grupe podataka: (i) o rečnim slivovima i (ii) o kategorijama površinskih vodnih tela. Te dve grupe istovremeno predstavljaju lejere, koje propisuje Okvirna direktiva o vodi.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.