Višekriterijumska analiza varijanti rekonstrukcije regionalnog vodozahvatnog sistema metodom PROMETHEE

Autor: Bajčetić Ratko, Srđević Bojan

Sažetak

Za realni slučaj rekonstrukcije/izgradnje jednog od važnijih regionalnih vodozahvatnih sistema u hidrosistemu DTD u Vojvodini prikazan je celoviti postupak višekriterijumske analize i izbora najbolje varijante između više ponuđenih u tehničkoj dokumentaciji. Težište je stavljeno na manipulaciju kriterijumima i definisanje različitih scenarija analize. Korišćen je pogodan postupak dovođenja svih kriterijuma (dakle i kvalitativnih) u kvantitativnu i samerljivu metriku, a dva uvedena kriterijuma su originalna i odnose se na samostalnu upravljivost sistema i ekološke efekte. Problem odlučivanja postavljen je za regionalni sistem Bezdan, a zatim rešen metodom PROMETHEE u kome su preferentne funkcije, pripadajući parametri i težine četiri kriterijuma tretirani putem šest scenarija analize.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.