Ekološki kvalitet zemljišta u slivu i uticaj na kvalitet voda buduće akumulacije “Selova”

Autor: Kadović Ratko, Belanović Snežana, Knežević Milan

Sažetak

U ovom radu je analiziran ekološki kvalitet zemljišta u slivu akumulacije “Selova” i mogući uticaj na kvalitet voda buduće akumulacije. Ekološki kvalitet zemljišta je u funkciji: pristupačnosti elemenata biljne ishrane (azota, fosfora, baznih katjona), statusu acidifikacije, akumulaciji ugljenika, i indikatora sorpcije teških metala. Proučavanja su obavljena za devet tipova zemljišta na osnovu analiza pojedinih zemljišnih svojstava. Voda je najznačajnija komponenta za transport hranljivih materija u zemljištu, gde zemljište ima glavnu filtersku ulogu. Stoga je poznavanje ekološkog kvaliteta zemljišta značajan parametar za utvrđivanje kvaliteta voda u slivnom području.

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.