Fazi ekspertsko upravljanje izborom optimalnog hidroenergetskog resursa

Autor: Stevović Svetlana, Đurović Željko

Sažetak

Hidropotencijal je obnovljivi energetski resurs, čista energija. Ipak, prilikom hidroenergetskog iskorišćenja vodotoka, dolazi do svojevrsnih poremećaja životne sredine. Da bi se izabralo optimalno rešenje, koje sa jedne strane ima maksimalne moguće tehničke performanse i ekonomsko-finansijske karakteristike, a sa druge strane se harmonično uklapa u životnu sredinu i društveno-političko okruženje, može se poslužiti savremenim matematičkim modelima veštačke inteligencije. Fazi logika i ekspertski sistemi pružaju idealan okvir za izbor optimalnog rešenja hidroenergetskog iskorišćenja vodotoka, uz ravnopravno i jednovremeno uključivanje svih relevantnih ulaznih varijabli, među kojima se pored tehno-ekonomskih, naravno nalaze i one koje predstavljaju istorijsko-političke faktore i na odgovarajući način kvantifikovane uticaje na životnu sredinu.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.