Pregled i primena rezultata savremenih hidrauličkih istraživanja u projektovanju preliva visokih brana – drugi deo

Autor: Erčić Živodar

Sažetak

U drugom delu rada se ukratko opisuju objekti za rasipanje energije, posebno bučnice sa klasičnim i prinudnim hidrauličkim skokom. Izneti su rezultati savremenih istraživanja u vezi sa određivanjem oblika i dimenzije ovih objekata. Predložen je metod za određivanje projektnog protoka prema konceptu projektovanja zasnovanom na učinku. Izneti su osnovni principi za određivanje koncentracije vazduha i koncentracije ukupno rastvorenog gasa u vodi.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.