Hidrauličko modeliranje u nepotpunoj sličnosti erozije rečnog korita oko mostovskih stubova

Autor: Jovanović Miodrag

Sažetak

Ovaj rad je inspirisan hidrauličkim modelskim ispitivanjima lokalne stabilnosti dunavskog korita u zoni stubova novog mosta kod Beške. Obrazložen je problem izbora materijala za fizički model sa pokretnim dnom, koji mora istovremeno zadovoljiti uslove hidrauličke (Frudove) i psamološke (Šildsove) sličnosti. Koriščenje veštačkih, lakih materijala koji to omogućavaju, skopčano je sa mnogim praktičnim teškoćama. S druge strane, korišćenje lako dostupnog prirodnog materijala (peska) uslovaljava odstupanje od Frudove sličnosti, što je prihvatljivo samo ako su vrednosti Frudovog broja u prirodi i na modelu male (miran režim) i ako je krupnoća peska na modelu izabrana tako da razlika vrednosti Frudovog broja u prirodi i na modelu bude prihvatljivo mala. Rečni modeli u ‘kvazi Frudovoj sličnosti’ daju rezultate koji su kvalitativno i kvantitativno dovoljno pouzdani za potrebe inženjerske prakse. Ova problematika je ilustrovana primerom modelskih ispitivanja za novi most kod Beške.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.