Procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva

Autor: Kapor Radomir, Savić Ljubodrag, Milovanović Bojan, Ranđelović Anja

Sažetak

U radu se prikazuje procena propusne moći dvostrukog bočnog preliva, koji se sastoji od dva bočna preliva, čiji se sabirni kanali sučeljavaju i spajaju sa zajedničkim odvodnim kanalom. U nekim slučajevima, ovakvo rešenje može se bolje prilagoditi terenskim uslovima od klasičnog bočnog preliva. Pri proceni propusne moći korišćene su osnovne zakonitosti tečenja u klasičnom bočnom prelivu, kao i iskustva sa hidrauličkih modelskih ispitivanja sličnih objekata.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.