Propagacija neodređenosti kod linijskih modela otvorenih tokova

Autor: Branisavljević Nemanja, Prodanović Dušan, Jovanović Miodrag

Sažetak

Tečenje u otvorenim tokovima se često modelira linijskim (1D) modelom. Takav pristup problematici podrazumeva da se složena strujna slika kod tečenja u otvorenim tokovima pojednostavljuje, a kalibracijom parametara modela se postiže da model verno simulira prirodni proces. I u fazi kalibracije, kao i kasnije u fazi korišćenja modela, moguće je da raspoloživi podaci o fenomenu u sebi nose određenu grešku. Da bi se proverio uticaj greške na rezultate proračuna, neophodno je sprovesti dodatne analize. U radu se prikazuje analiza neodređenosti rezultata usled neodređenih ulaznih vrednosti i parametara modela. U ovom radu se razmatraju zatvoreni numerički modeli (kojima se ne može menjati koncept ni programski kod) i na način kako se predstavljaju neodređene veličine (u obliku intervala, rasplinutog skupa i statističke raspodele).

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.