Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće

Autor: Pejanović Srđan, Živkovič Nenad, Takić Ljiljana

Sažetak

Zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja i jedan od osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja jedne zemlje. Evidencija o indikatorima kvaliteta vode za piće, kojom se snabdevaju gradska naselja u Republici Srbiji, vodi se u Institutu za javno zdravlje Srbije. Zdravstvena ispravnost vode za piće se smatra obezbeđenom ako njen kvalitet zadovoljava regulativu u sistemu kontinuirane kontrole i praćenja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.