Primena Lambert-W funkcije za proračun otpora trenja u cevima

Autor: Brkić Dejan

Sažetak

Kolbrukova jednačina za proračun Darsijevog koeficijenta hidrauličkog otpora je data u implicitnom obliku, tako da se mora koristiti metoda ‘pokušaja i probe’ ili neka od iterativnih numeričkih kako bi ona bila rešena. Lambert W funkcija je transcedentna funkcija koja je takođe data u implicitnom obliku i definisana je samo preko elementarnih funkcija. Ona se može iskoristiti za egzaktnu matematičku transformaciju Kolbrukove jednačine u eksplicitan oblik koja nije aproksimacija implicitne Kolbrukove jednačine, sa time da pošto sadrži Lambert W funkciju ne može biti rešena bez aproksimacija. Prednost je što približna vrednost Lambert W funkcije može biti određena sa vrlo velikom tačnošću i to često u samo jednom koraku. Pored dva originalna oblika transformisane Kolbrukove funkcije, daće se i postupak njihovog rešavanja.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.