Analitički hijerarhijski proces – individualna i grupna konzistentnost donosilaca odluka

Autor: Srđević Bojan, Suvočarev Kosana, Srđević Zorica

Sažetak

Centralni deo Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), metoda za podršku procesa donošenja odluka, jeste poređenje u parovima elemenata hijerarhije i formiranje odgovarajućih lokalnih recipročnih numeričkih matrica iz kojih se nekim od matematičkih postupaka određuju težine poređenih elemenata. Matrice i izračunate težine elemenata nose informaciju o konzistentnosti donosioca odluka koja se može meriti na razne načine, direktno i indirektno. U standardnom AHP koristi se stepen konzistentnosti (CR), a od drugih mera najčešće je u upotrebi totalno Euklidsko rastojanje (ED). Ako ima K donosilaca odluka koji tretiraju isti problem, tada na svakom nivou hijerarhije umesto jedne lokalne matrice ima K takvih matrica i isto toliko skupova težina elemenata. Sinteza individualno dobijenih težina u grupne težine vrši se na razne načine, ali je problem kako se odnositi prema različitoj konzistentnosti više donosioca odluka. U radu se taj problem tretira preko izabrana tri parametra performanse donosioca odluka, definiše se postupak analize i na jednom primeru ilustruje kako se mogu identifikovati donosioci odluka koje treba uključiti pri sintezi individualnih u grupne težine. Na individualnom nivou korišćene su mere konzistentnosti CR i ED, a grupna konzistentnost tretirana je pomoću Spirmanovog koeficijenta korelacije rangova.

 

 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.