PARAMETRI DIFUZNIH MODELA ZA NEKE VODOTOKE U BOSNI I HERCEGOVINI DIO I: TEORIJSKA ANALIZA ODREĐIVANJA PARAMETARA DIFUZIONIH MODELA

Autor: Haša BAJRAKTAREVIĆ- DOBRAN

REZIME
Analizirano je određivanje koeficijenata poprečnog miješanja i uzdužne disperzije u otvorenim vodotocima (labaratorijski kanali, prirodni i vještački vodotoci), kao osnovnih parametara difuznih modela. Odabrane su najpogodnije metode za prirodne vodotoke. Uočeno je da su Fischerove metode (analitička – parametri toka; eksperimentalna i eksperimentalno teorijska – studija obilježivača) najprikladnije za određivanje koeficijenata uzdužne disperzije. Najprikladnije metode za određivanje koeficijenta poprečnog miješanja (difuznog ili difuziono – disperzionog), uz odgovarajuće uslove primjene su: 1) Elderova (eksperimentalno – empirijska) i 2) Holleya i Abrahama (eksperimentalna – studija obilježivača). Terenska istraživanja posmatranih procesa rasprostiranja u vodi nekoliko vodotoka u Bosni i Hercegovini (Miljacka, Bosna i Vrbas), omogućila su primjenu izabranih metoda.

 

preuzmite pun tekst